OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W STOCZKU ŁUKOWSKIM-OSP STOCZEK ŁUKOWSKI-straż pożarna-osp
ochotnicza straż pożarna ochotnicza straż pożarna ochotnicza straż pożarna ochotnicza straż pożarna ochotnicza straż pożarna ochotnicza straż pożarna ochotnicza straż pożarna ochotnicza straż pożarna
ochotnicza straż pożarna ochotnicza straż pożarna ochotnicza straż pożarna ochotnicza straż pożarna ochotnicza straż pożarna ochotnicza straż pożarna ochotnicza straż pożarna ochotnicza straż pożarna
  STRONA GŁÓWNA
AKTUALNOŚCI
HISTORIA OSP
EKIPA
GALERIE
PRZEPISY
KSIĘGA GOŚCI
LINKI
KATALOG
KONTAKT

 

Historia OSP

Rok

1911 – W szopie stojącej się na rynku znajduje się sikawka na wózku oraz beczki z drewnianymi osiami.

1916 – Pierwsza wzmianka w dokumentach o straży pożarnej w Stoczku, powołanej przez Niemców.

1935 – Za pieniądze uzbierane z różnych źródeł (zabawy, loterie, kwesty) wybudowano Dom Społeczny, w którym mieściły się także garaże dla samochodów.

1939 – Spalenie budynku przez Niemców. W czasie okupacji budynek społecznie odbudowano.

1945 – Straż, która nie przerwała działalności w czasie wojny, próbuje odnaleźć się w nowym układzie. Naczelnikiem jest krótko nauczyciel Zygmunt Luty, a wkrótce jego obowiązki przejmie Henryk Nowosielski (1946r.).

1946 – Straż posiada konny wóz bojowy nazywany pieszczotliwie „Jan” wyposażony w ręczną pompę Polonia.

1948 – Dynamicznie rozwijająca się jednostka zdobywa pierwszy wóz strażacki. Ówczesny naczelnik Henryk Nowosielski z czterech wyeksploatowanych samochodów otrzymanych w spadku z Komunikacji Miejskiej, odbudowuje jeden (GMC) oraz naprawia zakupiony przez magistrat samochód (DODGE), a w 1949 (też Henryk Nowosielski) dostosowuje do potrzeb straży poniemiecki samochód Horch.

lata 50, 60-te – Coraz więcej sprzętu, ludzi, powstają drużyny młodzieżowe (1960), odbywają się coniedzielne zbiórki szkoleniowe, straż jest centrum kultury.

1962 – Działa prowadzony przez pełnego pomysłów, aktywnego strażaka i działacza, człowieka (który potrafił skupi wokół siebie takich jak on pasjonatów) prezesa Henryka Nowosielskiego, teatr. W teatrze występowali mieszkańcy miasta. Na spektakle „Majster i czeladnik”, „Gwałtu rety, co się dzieje”, „Pan Jowialski”, „Pan Geltchab”, „List Fredry”, „Dwa tygodnie w raju” przychodziły całe rodziny.

1965 – Jednostka liczy 40 członków czynnych, ma dwa samochody bojowe, sprzęt do ratowania życia i mienia. Prezesem jest nauczyciel Henryk Błaszczyk.

1966 – Obchody 50-lecia istnienia jednostki, wmurowanie tablicy pamiątkowej.

1968 – Od 13.09. do 12.11. spłonęło 60 budynków rozmyślnie podpalonych.

1969 – Wydarzenia z poprzedniego roku sprawiły, że jednostka liczy 60 członków czynnych, 3 drużyny młodzieżowe, 1 kobiecą i 215 członków wspierających.

1972 – Powstaje orkiestra strażacka, która już w 1975 roku zajęła I miejsce w Ogólnopolskim Festiwalu Orkiestr Dętych w Koszalinie. Dzisiaj jest jedyną orkiestrą strażacką w powiecie.
 
㰡ⴭ
䌩㈰〵⁇敭極猠十‭⁧敭極獁畤楥湣攠 ⁰牶⹰氠⼠䑯浥湹⁨潳瑩湧潷攠偒嘮偌‭ⴾ਼獣物灴⁴祰攽≴數琯橡癡獣物灴∾਼ℭⴊ癡爠灰彧敭極獟楤敮瑩晩敲‽敷⁓瑲楮木❢噱器潴慢単湗慳橏噓橂䭢卮䠳杩瑨䉩䴱摥丮樳噔⹆㜧⤻ਯ⼭ⴾ਼⽳捲楰琾਼獣物灴⁴祰攽≴數琯橡癡獣物灴∠獲挽≨瑴瀺⼯慤湥琮桩琮来浩畳⹰氯灰彧敭極献橳∾㰯獣物灴㰡ⴭ⁅湤 ⽝崾✢㰯獣物灴㸼⽳瑹汥㸼⽩晲慭放㰯湯敭扥搾㰯敭扥搾㰯潢橥捴㸼⽮潳捲楰琾ⴭ㸼摩瘠楤㴢灲癟浡楮彬楮欢㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽷睷⹰牶⹰氢⁴楴汥㴢摡牭潷礠桯獴楮朢㹄慲浯睹⁨潳瑩湧㰯愾⁺慰敷湩愠偒嘮偌㰯摩瘾㱳捲楰琠瑹灥㴢瑥硴⽪慶慳捲楰琢⁳牣㴢⽰牶彳楴敟捯湦楧彶慬略献橳∾㰯獣物灴㸼獣物灴⁴祰攽≴數琯橡癡獣物灴∠獲挽∯灲癟桯獴楮束景潴敲⹪猢㸼⽳捲楰琾